Booking our service here or call us : 096-2488998 , 02-0904242

ฝังเข็มชีวภาพ ศาสตร์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยไม่พึ่งยาเคมี

ฝังเข็มชีวภาพและผลลัพธ์

การฝังเข็มชีวภาพ (Biopuncture) คืออะไร?

ฝังเข็มชีวภาพ คือการผสมผสานกันระหว่างแพทย์แผนโบราณกับแพทย์แผนทางเลือก ซึ่งจะมีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติฉีดเข้าจุดบนร่างการ พร้อมกับการฝังเข็ม เพื่อแก้ไขอาการต่างๆ ที่ต้นเหตุ โดยการฝังเข็มชีวภาพนั้นมีความแตกต่างจากการฝังเข็มทั่วไป ซึ่งหลายคนคงเคยรู้จักหรือมีประสบการณ์การฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีน (TCM) หรือ การฝังเข็มแบบตะวันตกแบบสลายคลายเนื้อเยื่อ (Trigger point) แต่การฝังเข็มชีวภาพเป็นการศาสตร์แพทย์ผสมผสาน (แพทย์ทางเลือก/ Integrative Medicine) โดยการใช้เข็มฝังกระตุ้นตามจุดลมปราณต่างๆ บนร่างกาย ซึ่งแพทย์จะมีการการฉีดสารธรรมชาติที่มีความเจือจจางสูง เช่น ยาชีววัตถุ (ยาที่ผลิตจากสารธรรมชาติ) สมุนไพร หรือสารละลายวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน ไปยังจุดลมปราณเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของอวัยวะเร่งกระบวนการรักษา (Promote Healing Process) ส่งเสริมสร้างกลไกฟื้นฟูตนเองของร่างกาย และส่งเสริมการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ 

การฝังเข็มชีวภาพนอกจากรักษาอาการระยะยาวแล้ว ยังสามารถกระตุ้นและสอนจังหวะใหม่เพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูจากโรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง

ฝังเข็มชีวภาพ ตาราง

ฝังเข็มชีวภาพ Biopuncture เกิดจากการรวมคำว่า 

Biotherapeutics [ Bio- ] ยาชีววัตถุ หรือยาซึ่งผลิดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เข้ากับ การฝังเข็ม Acupuncture [ -puncture ]

ฝังเข็มชีวภาพและผลลัพธ์

ฝังเข็มแบบชีวภาพ และฝังเข็มแบบทั่วไป แตกต่างอย่างไร?

ฝังเข็มแบบปกติ
โดยทั่วไปจะเน้นฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกาย ซึ่งมีรากฐานมาจากแพทย์แผนแจนโบราณ ด้วยการฝังเข็มเล็กๆ เข้าไปบนจุดเฉพาะของเส้นลมปราณ ด้วยวิธีการปั่น หรือสะกิด เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของปราณตามบริเวณจุดที่ฝังเข็มลงไป ดังนั้นหลักการฝังเข็มแบบปกติหรือการฝังเข็มแผนจีนโบราณ คือการปรับสมดุลของการไหลเวียนพลังงาน หรือธาตุทั้ง 5 ของร่างกาย และยังช่วยบรรเทาอาการปวด ลดความเครียด และปรับสมดุลโดยรวม

ฝังเข็มชีวภาพ
คือการฝังเข็มที่ผสมผสานระหว่าง แพทย์แผนจีนโบราณและแพทย์แผนทางเลือกใหม่ โดยการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้เพิ่มคู่กับการฝังเข็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยตรง โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอาการหรือวินิฉัย โดยจะเลือกใช้สารสกัดธรรมชาติที่เหมาะสมแต่ละบุคคลนั้นโดยเฉพาะ เพื่อนำมาเลือกใช้ในการฝังเข็มให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

โดยทีมแพทย์และนักบำบัดของ Etherlife Clinic จะทำการดีไซน์และวางแผนการฝังเข็มชีวภาพให้แบบรายบุคคล โดยมุ้งเน้นการงดยาเคมีและสารสังเคราะห์ที่ไม่จำเป็น

 • เริ่มรู้สึกถึงผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ครั้งแรก หลังจบการฝังเข็มชีวภาพ
 • เป็นการฝังเข็มที่ผสมผสานศาสตร์แบบดั่งเดิมของจีน และการแพทย์แผนทางเลือก
 • มีฉีดสารสกัดเข้าจุดบนร่างกายโดยตรง เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพการฝังเข็ม 
 • การฝังเข็มมีความปลอดภัย โดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของยาและสารเคมี
 • การฝังเข็มสามารถช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา นอนไม่หลับ, ปวดท้องประจำเดือน, ฮอร์โมนวัยทอง, อาการปวดเรื้อรัง, ออฟฟิศซินโดรม ได้อย่างตรงจุ
โปรแกรมฝังเข็มชีวภาพ

ฝังเข็มชีวภาพ ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพแบบไม่พึ่งยาเคมี

การฝังเข็มชีวภาพที่ Etherlife Clinic เราเริ่มต้นจากความเข้าใจในต้นเหตุของปัญหา และเชื่อว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นได้ด้วยหากแก้ไขได้ตรงจุด ด้วยศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างจีนโบราณ และแผนทางเลือก ซึ่งแพทย์จะทำการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และมอบทางเลือกในการดูแลสุขภาพแบบที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือสารเคมีอยู่เสมอ

 • นอนไม่หลับ การรักษาแผนปัจจุบันจะบำบัดด้วยการให้ยานอนหลับกลุ่ม Benzodiazepine ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการง่วงซึม และมีผลกระทบ
  ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและคุณภาพการทำงาน หรือการรักษาด้วยการให้ยาเคมี เป็นการจัดการอาการที่ปลายเหตุ นอนไม่หลับ ยามีประสิทธิภาพทำให้รู้สึกง่วง กล่อมให้นอนหลับได้ ดังนั้นการฝังเข็มจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหานอนไม่หลับได้
 • ปวดหัวไมเกรน หรือ ปวดประจำเดือนเรื้อรัง  การรักษาแผนปัจจุบันจะบำบัดด้วยการให้ยาเคมีแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล พอนสแตน ยาแก้ปวดกลุ่ม
  NSAID ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดอาการปวดอักเสบเฉียบพลัน แต่ปัญหาสำคัญก็คือการปวดนั้น ๆ จะกลับมาในทุกรอบเดือน หรือ Episode
  เนื่องจากยาแก้ปวดจะไประงับอาการปลายเหตุที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ไ่ด้เข้าไปจัดการต้นเหตุของปัญหาหรือความไม่สมดุลภายในร่างกาย ซึ่งการฝังเข็มก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้เป็นอย่างดี

การฝังเข็มชีวภาพ คืออีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขอาการต่างๆ เพราะหากร่างกายพึ่งพายาเคมีเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดอาการดื้อยาขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้ต้องเพิ่มขนาดโดสยาต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่การฝังเข็มชีวภาพที่ Etherlife Clinic จะมุ่งเน้นการเข้าไปปรับสมดุลของร่างกาย โดยไม่พึ่งยาเคมี เพื่อแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุของอาการ หรือช่วยบรรรเทาและไม่ให้อาการต่างๆ กลับมาในระยะยาว 

“ร่างกายจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและปรับจังหวะใหม่เพื่อการซ่อมแซมร่างกายในระยะยาว”

การฝังเข็มชีวภาพและธาตุ

การฝังเข็มชีวภาพ ในช่วงแรกร่างกายอาจต้องใช้เวลาในการจัดการและปรับสมดุล โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหรือได้รับการรักษาด้วยยาเคมีสังเคราะห์มาเป็นเวลานาน ซึ่งเมื่อร่างกายของคุณเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้ว ปฏิกิริยาของการฝังเข็มชีวภาพจะส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของเลือด หรือการไหลเวียนของพลังงานธาตุดีขึ้น ซึ่งสามารถช่วยซ่อมแซมและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งยังส่งผลยาวนานกว่า อีกทั้งยังลดโอกาสการเกิดอาการดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต

 • กระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิกัน และคืนความสมดุลที่เหมาะสม 
 • สามารถเร่งการรักษาอาการบาดเจ็บ การอักเสบ ลดการเจ็บปวดเรื้อรัง 
 • ล้างสารเคมี, สารพิษสะสม หรือสารพิษตกค้างในร่างกาย 
 • ปรับสมดุลฮอร์โมน อารมณ์
 • เพิ่มพลังงานและพลังชีวิต (EtherLife)
ขั้นตอนฝังเข็ม

ฝังเข็มชีวภาพที่ Etherlife Clinic

วิธีการฝังเข็มชีวภาพของ EtherLife Clinic จะทำดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การฝังเข็ม  โดยจะวิเคราะห์ต้นตอของอาการ เพื่อเลือกหัตถการที่เหมาะสมของบุคคลนั้นก่อนอยู่เสมอ

 • แพทย์จะประเมินและวินิจฉัยการอาการเบื้องต้นจากประวัติของผู้ป่วย ระยะเวลาที่มีอาการ การรักษาที่เคยได้รับก่อนหน้า โดยละเอียด
 • วางแผนการรักษาตามอาการและสะเหตุของความไม่สมดุลของโรคนั้นๆ ในกลุ่มคนที่เพิ่งมีอาการไม่นาน การฝังเข็มชีวภาพจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ครั้ง
  และในกรณีที่มีอาการเรื้อรัง อาจต้องได้รับการรักษา10-20 ครั้ง
 • ฉีดยาเข้าสู่ตำแหน่งเฉพาะที่มีผลในการจัดการกับต้นเหตุและกระตุ้นอวัยวะให้ทำงานตามจังหวะธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูของร่างกาย
  และกระตุ้นให้ร่างกายจัดการกับอาการหรือโรคนั้นๆ 
 • ฝังเข็มตามเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลมปราณในตำแหน่งอวัยวะที่มีปัญหา เพื่อให้ยาที่ได้รับการฉีดสามารถเข้าสู่เซลล์เนื้อเยื่อได้ดี
  และปรับสมดุลร่างกายให้ตอบรับกับการรักษาได้ดียิ่งขึ้น
 • กระตุ้นด้วยคลื่นไฟฟ้า ในกรณีที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง การบาดเจ็บจากกีฬา 
 • ให้คำแนะนำการบริหารร่างกาย กดจุด และประคบร้อน ต่อเนื่องด้วยตัวเอง

การฝังเข็มและการฉีดยาที่สกัดมาจากธรรมชาติ

สำหรับการฉีดยาในแนวทางการรักษาฝังเข็มชีวิภาพเข็มที่ใช้จะละเอียดและเล็กมากกว่าการฉีดยาหรือฉีดวัคซีนโดยทั่วไป รวมถึงปริมาณยาหรือสารธรรมชาติที่จะมีปริมาณน้อยมาก (1-2 ml.) / micro dose และใช้เวลาสั้นมาก มีความปลอดภัยสูง ดังนั้นการรักษารูปแบบนี้จึงไม่ต้องมีการพักฟื้น หรืออาการเขียวช้ำหลังการรักษา คนไข้สามารถทำกิจกรรมได้ต่อทันทีโดยไม่ต้องเว้นระยะเวลา 

การฝังเข็มชีวภาพเป็นการบำบัดโดยการฉีดผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพไปยังจุดเฉพาะตามกายสรีระศาสตร์หรือจุดสะท้อนอวัยวะตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน (TCM) โดยการฉีดเข้าบริเวณใต้ผิวหนัง, กล้ามเนื้อ หรือเข้าและรอบๆ ข้อต่อ ยกตัวอย่างเช่น 

ฝังเข็มชีวภาพปวดประจำเดือน

การฝังเข็มกับอาการปวดประจำเดือน

อาการปวดท้องประจำเดือน อาจเกิดจากขั้วถุงน้ำในรังไข่เกิดบิดหรือแตกในช่วงที่มีการตไข่ ลักษณะร่างกายเปลี่ยนไป เช่น ขนขึ้นตามขา แขน มีหนวดเครา เสียงเปลี่ยนไปจากเดิม ผมร่วง ผมบาง สิวขึ้นเยอะ หน้ามัน น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ เพราะการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนผิดปกติ ในมุมของแพทย์แผนจีนและการรักษาแบบองค์รวม สาเหตุของการปวดประจำเดือน หรือ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ มาจากระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เลือดคั่งในร่างกาย นั้นอาจมาจากความชื้นหรือความเย็นที่มาเกาะอวัยวะสืบพันธ์มากเกินไป ดังนั้นการฝังเข็มจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาปวดประจำเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝังเข็มชีวภาพนอนไม่หลับ

การฝังเข็มชีวิภาพ กับสาเหตุของอาการนอนไม่หลับ

การฝังเข็มสำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ ตามหลักของศาสตร์จีน แพทย์ตรวจวินิจฉัยอาการก่อนการฝังเข็มปรับสมดุลให้กับร่างกาย เพื่อเลือกจุดที่สอดคล้องกับอาการนั้นเพื่อปรับสมดุลหยินหยาง ปรับการทำงานของอวัยวะให้กลับมาอยู่ในจุดที่สมดุล พร้อมช่วยทำให้จิตใจสงบ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด โดยระยะเวลาในการฝังเข็มขึ้นอยู่กับโรค  และการตอบสนองของร่างกายจากการฝังเข็มในแต่ละบุคคล

EtherLife_298

การฝังเข็มชีวภาพ และยาหรือสารธรรมชาติที่ใช้ในการรักษา

สำหรับยาที่ใช้ในรักษาร่วมกับการฝังเข็มชีวภาพจะเป็นยาซึ่งสกัดจากสารธรรมชาติที่มีความเจือจางสูง ยาโฮมิโอพาธี  และวิตามิน ซึ่งไม่มีสารเคมีเจือปน สกัดมากจากพืชและแร่ธาตุต่างๆที่มีในธรรมชาติ  และมีการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน จากงานศึกษาวิจัยทางคลินิกการผลิตความเข้มข้นที่เจือจางยังคงให้ประสิทธิภาพและมีอัตราการเกิดผลข้างเคียงต่ำมาก มีความปลอดภัยสูง ซึ่งการวางแผนการรักษาจะดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

สารจากธรรมชาติที่เลือกใช้ มาจาก 3 kingdoms ในธรรมชาติ (แร่ธาตุ พืช และ สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ) (หารูปหรือทำรูปใหม่ที่สวยกว่านี้) ทุกอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นเราสามารถหาได้ในตัวเรา และทุกกระบวนการที่มีขึ้นในตัวเรา เราสามารถหาได้ในธรรมชาติเช่นเดียวกัน (Macrocosm and Microcosm) ดังนั้นสะสารในธรรมชาติไม่ว่าจะสกัดมาจากแร่ธาตุ พืช หรือ สิ่งมีชีวิต ถ้าเราเข้าใจในกระบวนการและนิสัยของสิ่งในธรรมชาติเหล่านี้ เราสามารถหยิบเอากระบวนการที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดนี้มาใช้ปรับสมดุลกระบวนการเกิดโรคต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราได้โดยปลอดภัย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save